เขียนเว็บแล้วขึ้นเตือนว่าการเชื่อมต่อไม่ปลอดภัยแก้ยังไง?

เขียนเว็บแล้วขึ้นเตือนว่า การเ…