ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือยัง?

ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือย…